Magazyn chemiczny

Firmy i przedsiębiorstwa z wielu branż potrzebują profesjonalnych porad i wsparcia, najlepiej ze strony ekspertów. Pozwala to na uzyskanie najbardziej kompetentnych informacji. Zainteresowanie firm skupia się w różnych zagadnieniach, w tym również z REACH, CLP i transportu towarów niebezpiecznych. W związku z tym tworzy to określoną dziedzinę, w którą wpisuje się tematyka Kwartalnika Chemicznego Prawo i Wiedza. Dodatkowo można tam znaleźć artykuły o nowościach i innowacyjnych projektach.

THETA Doradztwo Techniczne
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
https://kwartalnikchemiczny.pl